Mboka oyo eza na bohumbu ezalaka na mongongo te! 
Ndenge nini bokoki kokende na boponami tango boyebi malamu ete mboka ezali naïno na maboko ya bampaya?
Tala lelo campagne ekomi likambo ya makofi na makwangola mpo te monguna azali kutu kotikela bato ata ngonga te ya kotelemisa libaya to ya koyebisa bato ete balingi bapona bango.
Bato oyo batiya Kongo moto na se bazali ba mindele kaka oyo lelo ba Kongolais bazali kobondela mpo bazua bokonzi, kaka bango pe bazali na sima ya banguna oyo bamivandisi na mboka.

Nganga abenganaka ndoki te.