http://negroartist.com/precolonial%20africa1/index.html />
Yambo te mondele aya kotiya poto poto na ba mboka na biso ya Afrika,
tozalaka bato, mpe mboka na biso ezalaka kotambola na bosembo nionso.
Moninga ya blog oyo asali mosala malamu ya botieyi bilili oyo ezali
kolakisa ndenge nini Kongo ezalaka na boyeyi ya mondele. Botala bino
moko ndenge nini, mondele oyo ayaki kofukumisa na bakonzi ya mboka na
kombo ya losambo.
Ye moko ata moto te sima na ye, azui obe bana ya mboka akomisi bango
ba soda pe basali naye pona kokangisa bana ya mboka mosusu monoko.
Kobanda wana ti lelo tozali bongo se na pasi. Tobosana bokoko na biso
pe tokoma kolanda bilanda landa ezanga nzela, to pe ezali kokanga biso
na bohumbu kino mokolo ya lelo.

http://negroartist.com/precolonial%20africa1/index.html />
Niata singa oyo pona kotala bilili oyo esalamaka na mobu 1740